Wynajem mieszkań

0
1085

Osoba, która kupuje kawałek ziemi, jest znana jako wolontariusz. Tytuł ten przyznaje całkowitą własność ziemi i budynków na niej, dopóki nie sprzedadzą ziemi lub pozostawią ją komuś innemu po śmierci.

Wiele osób kupuje pojedyncze mieszkania, które są częścią specjalnie zbudowanego bloku. Zazwyczaj będą oni dzierżawić na pewien okres czasu. W tym czasie mogą oni zajmować mieszkanie. Mogą sprzedać dzierżawę mieszkania w tym okresie i przekazać pozostałą część czasu nowemu najemcy.

Na przykład:

Mieszkanie zostało zakupione w dzierżawie w 1999 r. Okres dzierżawy wynosił 99 lat, kiedy pierwotnie został udzielony w 1955 r. W 1999 r. Pozostały okres do wykupu wynosił 55 lat.

Osoba na tym stanowisku jest zwykle uważana za posiadacza nieruchomości. W rzeczywistości znajdują się w podobnej sytuacji prawnej co tygodniowy najemca w tym sensie, że płacą czynsz za grunt i opłaty serwisowe wyższemu właścicielowi (właścicielowi) za utrzymanie, usługi, ubezpieczenie i zarządzanie całym budynkiem (w tym jego mieszkaniem ) i są dzierżawcą freeholder są związane warunkami najmu.

Jeśli następnie najemca wynajmuje mieszkanie, musi upewnić się, że spełniają warunki umowy najmu między sobą a ICH najemcą. W zależności od tego, kiedy wprowadzą się do tych najemców, będą to najemcy na podstawie Rent Act 1977 lub Housing Acts 1988 lub 1996. Pewne warunki najmu z freeholder będą miały zastosowanie do najmu zwykle odnoszącego się do części wspólnych budynku, które pozostają w własność właściciela.

Najemcy mogą pojawić się problemy, gdy konieczne będą naprawy konstrukcji (takie jak wymiana okien). Ubezpieczony najemca spodziewa się, że jego wynajmujący dokona napraw (sekcja 11 ustawy o wynajmującym i najemcy z 1985 r.). Wynajmujący, który jest dzierżawcą nieruchomości, będzie oczekiwać, że JEGO wynajmujący (tj. Darmowy właściciel) podejmie tego rodzaju naprawę zgodnie z jego umową najmu.

Jeśli najemca nie może naprawić, może wystąpić do właściciela, który z kolei będzie musiał ścigać właściciela. Może to być długi proces dla najemcy i może być konieczne skontaktowanie się z działem ds. Zdrowia środowiskowego (mieszkanie w sektorze prywatnym), który ma uprawnienia (po zbadaniu problemu) do wykonania naprawy.

Ten złożony system utrzymywania / dzierżawy przechodzi obecnie reformę, wprowadzając nową umowę o nazwie commonhold, która zapewni większe prawa dla obecnych długich najemców.

Najnowsze stanowisko można potwierdzić, sprawdzając stronę www.letmatch.co.uk

______________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.